Jzyk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Jzyki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF cieki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wicej
Start arrow Przygoda z nauką arrow SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ZA OKRES I-III 2011R.
SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ZA OKRES I-III 2011R. Drukuj Email
18.04.2011.

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ZA OKRES I-III 2011R.

 

W ramach realizowanego przez Szkołę Podstawową w Brzechowie projektu „Przygoda nauką” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od 01 stycznia do 31 marca 2011 r. odbyły się następujące zajęcia edukacyjne

 

Zadanie 3 (Egzamin na piątkę kl. VI)

Etap: Zajęcia rozwijające umiejętność pisania

W ramach zadania odbyło się 11 godzin zajęć. Na zajęcia uczęszczało 7 uczniów z klasy VI, w tym 4 dziewczynki i 3 chłopców. Frekwencja na zajęciach wyniosła 98%, w tym dziewczynek 95,8%, a chłopców 100%. W czasie zajęć pogłębiano i uporządkowano umiejętności uczniów i uczennic w zakresie obszaru pisanie: instrukcja, przepis, ogłoszenie, zaświadczenie, kartka pocztowa, opowiadane, opis, streszczenie, sprawozdanie. Na początku i na końcu zadania przeprowadzono test kompetencji. W sprawdzianach wzięło udział 100% uczniów. W czasie zajęć posługiwano się słownictwem wrażliwym na płeć, oraz omówiono zasadę równości płci na przykładach. Zakupiono testy kompetencji dla każdego ucznia.

 

Zadanie 4 (Matematyczne zmagania)

 W ramach zadania odbyło się 11 godzin zajęć rozwijających umiejętności rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce poprzez rozwiązywanie zadań matematycznych z zkresu działań na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych, obliczania pól powierzchni i obwodu wielokątów. Na rozpoczęcie i zakończenie zajęć przeprowadzono test sprawdzający umiejętności matematyczne uczniów. Uczniowie w ramach zajęć rozwiązywali zakupione testy kompetencji z matematyki.

Reasumując oba etapy zadania oraz wyniki testów kompetencji przeprowadzonych na początku i końcu zajęć należy stwierdzić, że u 5 uczniów, w tym 3 dziewczynek i 2 chłopców wzrosła umiejętność rozwiązywania testów kompetencji. Zadanie zakończyło się.

 

Zadanie 5 (Zostań Poliglotą)

W ramach zadania odbyło od I-III  20 godzin zajęć, w których wzięło udział 6 uczniów w tym 3 dziewczynki i 3 chłopców. Frekwencja na zajęciach wyniosła 94%, w tym dziewczynek 96,2%, a chłopców 91,7%. W ramach zajęć rozwijano umiejętności uczniów i uczennic w zakresie przeprowadzania krótkiej rozmowy w języku angielskim na temat: części ciała, owoców i warzyw, zwierząt, domu i jego wyposażenia, kolorów, kształtów, dni tygodnia. Kształcono umiejętność korzystania z programów multimedialnych ułatwiających naukę języka.

 

Zadanie 6 (Językowe zmagania)

W ramach zadania przeprowadzono 10 godzin, obejmujących indywidualne konsultacje dla uczniów i uczennic mających problemy z opanowaniem treści programowych. Uczestniczyło w nich 14 uczniów, 7 dziewczynki i 7 chłopców - potrzebujących pomocy doraźnej w nauce języka angielskiego.

 

Zadanie 10 (Ekspresja ruchowa i kulturalna)

 

Etap: Nauka pływania kl. 0 – VI.

W ramach zadania odbyły się 6 godzin nauki pływania. W zajęciach uczestniczyło 26 uczniów, w tym 15 dziewczynek i 11 chłopców.

 

Etap: Warsztaty plastyczne  kl. I – III

Od 01 I- 31.III 2011r.  odbyło się  10 godzin zajęć plastycznych, w których brało udział 13 uczniów kl. I-III w tym 10 dziewczynek i 3 chłopców. Frekwencja na zajęciach wyniosła 97%, w tym dziewczynek 98,5%, a chłopców 94,5. Na zajęciach dzieci uczyły się techniki decoupage, wykonywały prace plastyczne różnymi technikami, przedstawiały środkami plastycznymi swoje odczucia po obejrzeniu spektaklu teatralnego. Po przeprowadzeniu ewaluacji należy stwierdzić, że dzieci poznały i nauczyły się wykonywać prace nowymi technikami, pogłębiły wrażliwość artystyczną. Zakupiono materiały do zajęć plastycznych (karton, bibuły, kleje, farby, nożyczki, doniczki, deseczki, serwetki, lakier, które wykorzystano do wykonywania prac plastycznych.

 

Etap: Nauka tańca kl. I – VI

W ramach zadania od 01 I- 31.III 2011r.  przeprowadzono 16 godzin zajęć. Odbywały się one w dwóch grupach: gr. 1 – kl. I – III, oraz gr. 2 – kl. IV – VI. Na zajęcia uczęszczało łącznie  uczniów: gr. 1 – 19 uczniów, w tym 15 dziewczynek i 4 chłopców, w gr. 2 – 16 uczniów, w tym 11 dziewczynek i 5 chłopców. Frekwencja na zajęciach wyniosła 89%, w tym frekwencja dziewczynek wyniosła 92%,

 

Etap: Wyjazdy do teatrzyku „Kubuś”

W ramach zadania w bieżącym okresie rozliczeniowym odbył się 1 wyjazd do teatrzyku, Spektakl obejrzało 33 uczniów, w tym 23 dziewczynki i 10 chłopców.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »